KONTRAINDIKACIJOS

Absoliučios kontraindikacijos:

Sąlyginės kontraindikacijos (reikalingas gydytojo ginekologo leidimas):